Cennik usług

Papiery potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę:

gotowy projekt – od 1800 zł –

projekt indywidualny (z branżowcami) – 80 zł/m2

adaptacja istniejącego projektu – 20 zł/m2

warunki zabudowy – bezpłatnie

badanie geotechniczne – 1 200 zł

mapka do celów projektowych – 700 zł

projekt przyłącza energetycznego – 450 zł

projekt przyłącza wodociągowego – 450 zł

projekt przyłącza kanalizacyjnego – 450 zł

projekt instalacji gazowej wewnętrznej – 200 zł

projekt zagospodarowania terenu – 1 600 zł 

adaptacja projektów branżowych – 800 zł

opłaty ZUDT i pozostałe – 250 zł

Dodatkowe usługi:

wytyczenie działki przez geodetę: 150 zł punkt

kierownik budowy: od 2 000 zł,

inspektor budowy: od 3 000 zł lub przyjazd 250 zł,

inwentaryzacja powykonawcza: 1 000 zł,

ubezpieczenie budowy: 500 – 2000 zł,

koszt gotowości do pracy 2 500 zł każdy dzień,

kosztorys ofertowy (wycena robót): dla potencjalnych klientów gratis lub 2,5 – 5 zł za każdą pozycję (kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej w postaci pliku dającego się edytować) + ewentualne koszty dojazdu jeśli sporządzany jest dla firm lub osób trzecich,

kosztorys ofertowy (wycena robót): dla potencjalnych klientów gratis lub 4 – 8 zł za każdą pozycję (kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny) + ewentualne koszty dojazdu jeśli sporządzany jest dla firm lub osób trzecich,

kosztorys ofertowy (wycena robót): dla potencjalnych klientów gratis lub 5 – 10 zł za każdą pozycję (Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant) + ewentualne koszty dojazdu jeśli sporządzany jest dla firm lub osób trzecich,

Kosztorys na podstawie dokumentacji: dla potencjalnych klientów gratis lub 6 – 12 zł za każdą pozycję (kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej w postaci pliku dającego się edytować) + ewentualne koszty dojazdu jeśli sporządzany jest dla firm lub osób trzecich,

kosztorys dodatkowy (wycena robót dodatkowych): dla potencjalnych klientów gratis lub 100 zł + koszty dojazdu jeśli sporządzany jest dla firm lub osób trzecich,

kosztorys powykonawczy: dla potencjalnych klientów gratis lub 250 zł + koszty dojazdu jeśli sporządzany jest dla firm lub osób trzecich,

przyjazd na życzenie klienta: 3 gratis, kolejny 150 zł,

kosztorys i doradztwo: 10% – 20% wartości zaoszczędzonych pieniędzy w stosunku co do przedmiaru robót,

kosztorys szczegółowy  w oparciu o KNNR: od 1 500 zł.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego